gallery/AnneFleur-24

Over Ons

 

Wij zijn Frank en Anne-Fleur Horenberg, en wij wonen met onze zoon en

dochter in de provincie Groningen. We hebben altijd huisdieren gehad,

onze eerste eigen hond was een Drentsche Patrijshond, Loki, die ons

helaas in de herfst van 2019 op een leeftijd van ruim 14,5 jaar heeft

moeten verlaten. Naast de honden hebben wij nu nog twee poezen.

In de zomer van 2017 is onze Finse Lappendame Niekija bij ons komen

wonen. Hiermee ging na een jaren van oriënteren en inlezen over dit

mooie ras een lang gekoesterde wens in vervulling. Nu Niekija is

uitgegroeid tot een mooie rasvertegenwoordiger, qua uiterlijk maar zeker

ook qua karakter, willen we graag een bijdrage leveren aan de

voortzetting van dit geweldige ras. In 2019 is ons eerste nestje geboren

uit de prachtige combinatie van Niekija en Ocho. Uit dit nest hebben wij

onze tweede Lappenmeisje aangehouden: Mattarahkka's Aknidi. 

 

In December 2018 is onze kennelnaam toegekend door de Raad van Beheer: Mattarahkka

In de mythologie van de Sami, de originele inwoners van Lapland, is Máttaráhkka de oergodin van de creatie en vruchtbaarheid.
Samen met haar drie dochters Sáráhkká, Juksáhkká en Uksáhkká zorgt zij dat het lichaam wordt gevormd om een nieuwe ziel, en beschermt en ondersteunt de vrouw tijdens zwangerschap en bevalling. Daarnaast is zij de beschermer van kinderen tijdens hun kindertijd.

We hopen met onze toekomstige nestje(s) het leven te geven aan gezonde, stabiele, vriendelijke en levenslustige pups die het leven van hun toekomstige eigenaars verrijken zoals onze honden dat ook voor ons doen, en deze kennelnaam vonden wij heel mooi passen bij dit doel.

 

Onze Visie

 

Elke verantwoorde fokker streeft ernaar gezonde en sociale pups te fokken die voldoen aan de rasstandaard. In het verleden is er, mede door gebrek aan kennis daaromtrent, bij sommige rassen te veel gebruik gemaakt van lijnteelt (het fokken met ouders die

familie van elkaar zijn). Hoewel deze techniek behulpzaam was bij het snel vastleggen van een type, heeft het er ook toe geleid dat bepaalde erfelijke afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen steeds vaker voorkomen.

Gelukkig hebben goede fokkers tegenwoordig veel meer kennis van genetica en erfelijkheid, en kunnen er verantwoorde keuzes worden gemaakt om inteelt zo veel mogelijk te beperken, wat de gezondheid van individuele honden en ook de populatie als geheel ten goede komt. Een maat die gebruikt wordt om de mate van verwantschap tussen ouderdieren aan te geven is de Coëfficiënt Of Inbreeding (COI). Hoe lager dit getal, dat in % wordt uitgedrukt, hoe minder verwantschap de ouderdieren hebben. Ook kan een gemiddelde COI van een populatie worden berekend. Deze gegevens kunnen fokkers helpen bij het maken van goede keuzes voor het combineren van een reu en een teef. 

 

De Finse Lappenhond is gelukkig een heel gezond ras, met een lage verwantschap in de populatie. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het stamboek van de Finse Lappenhond heel lang open is gebleven, waardoor er nieuwe honden konden worden bijgeschreven. Zodoende is de populatie lang 'open' geweest, zodat er nieuw bloed kon worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot sommige andere rassen, waarbij alle honden van nu kunnen worden teruggevoerd op slechts enkele voorouders. We zijn ervan overtuigd dat de genetische diversiteit in het ras behouden moet worden, en ouderdieren daarom zo min mogelijk verwant moeten zijn. Daarnaast erkennen wij ook het belang van het beschikbaar houden van zoveel mogelijk fokdieren, wat inhoud dat er soms gefokt wordt met een hond met een niet helemaal perfecte gezondheidsuitslag (zoals bijvoorbeeld HD B of een zeer lichte vorm van MPP). Dit uiteraard alleen als de andere ouder wél volledig vrij is hiervan. Wanneer echter enkel de 'perfecte' honden worden ingezet, verklein je de genenpoel dusdanig dat dit op de lange termijn problemen kan opleveren met de genetische diversiteit. 

 

Daarnaast hechten wij uiteraard grote waarde aan de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren. Finse Lappenhonden worden in Nederland getest op Pompe, PRA, HD, DM en er wordt een ECVO oogonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt van elke combinatie van ouderdieren de verwantschap bekeken (COI), deze moet onder het gemiddelde van de populatie liggen. 

 

Nadat aan al deze basisvoorwaarden is voldaan, gaan andere zaken meespelen bij de keuze van een combinatie. Zo moeten de ouderdieren elkaar mooi aanvullen, zowel qua karakter als qua uiterlijk. Wij vinden het belangrijk dat de Finse Lap zijn sociale, open en vriendelijke karakter behoudt, en dit is voor ons een belangrijke factor bij het maken van een keuze voor een reu. Daarnaast vinden we dat een Finse Lappenhond niet alleen in uiterlijk, maar ook 'in het koppie' een Lap moet blijven. We selecteren daarom ook op werkaanleg. 

gallery/94359491_2633138260253052_599688528145678336_n